YAYIN İLKELERİ

  • PDF

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

Coğrafya, sosyal bilimler, eğitim-öğretim, bilim ve kültürel gelişmelerle ilgili sorunlar, gelişmeleri, önerileri akademik düzeyde ortaya koyan altı aylık, hakemli ve bilimsel dergidir.

Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez (altı ayda bir) yayınlanır.

Yazılar araştırmaya dayalı, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin sorunları ortaya koyma yeni ve fikirler geliştirme irdelemelidir.

Yazıları dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir yayın organında yayınlamamış olması veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Bir sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerde, bildirinin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir kurumun veya kuruluş tarafından desteklenen çalışmalarda destekleyen kumun adı projenin adı tarih ve sayı numarası verilmelidir.

Yazıların Değerlendirilmesi: Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar önce Yayın Kurulu tarafından amaç, konu, sunuş tarzı, yazım kuralları ve yayın ilkelerine uygunluk yönlerinden Yayın Kurulu’nca incelenir. Seçilen yazılar, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Hakem raporlarından olumlu olduğu yazılar yayınlanır. Hakem(ler)den yayınlamaz raporu gelen yazılar yazara iade edilmez, sadece raporun olumsuz olduğu yazara bildirilir.

Yazarlar, Hakem(ler) ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Yayın Kurulu’nca, yayınlanan yazılarda esasa yönelik olmayan bazı düzeltmeler yapılabilir.

Yayınlanan yazılardaki görüşlerin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yazı, harita ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Yazım Dili: Yazım dili Türkçedir. Ancak İngilizce, Almanca ve Fransızca da yazılar yayınlanabilir. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu’na uyulması zorunludur.

Sayfa düzeni, A4 boyutlarında beyaz kâğıda üsten 6,2 cm alttan 5 cm, sol taraftan 4,5 cm, sağ taraftan 4 cm boşluk bırakılarak (yazı alanı eni 12,5 cm boyu 18,5 cm) hazırlanmalıdır.

Makalede başlık olmalı (Türkçe ve Yabancı dilde) (Times New Roman büyük harf bold 12 punto)

Yazar ad(lar) ve adres(ler)i belirtilmeli, Yazar(lar)ın 11punto italik ve baş harf büyük, soyadı tümü büyük harf, 11 punto, ve italik, adres(ler)i başharfleri büyük ve 11 punto ve italik olmalıdır.

Türkçe ve Yabancı Dil Özeti: Makalelerde 100-200 kelime arasında olmalıdır. Türkçe ve yabancı dil özet (anahtar kelimeler eklenerek) yapılmalı, (Times New Roman italik 11 punto, tek satır aralık)

Anahtar Kelimeler: Türkçe ve Yabancı dilde 3-5 kelime anahtar kelimeler olmalı

Ana Metin: (Times New Roman 12 punto, tek satır aralık, paragraf aralığı önce 6nk)

Uygulamalı çalışmalar giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerini içermelidir.

Yöntem: kısmında ise mutlaka örneklem, veri toplama araçları ve işlem alt bölümleri bulunmalıdır.

Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.

Tablo, fotoğraf, harita, grafik vb. başlıkları (Times New Roman italik 11 punto, tek satır aralık ve tablo içine yazılmalı). Tablo ve grafikler numarasıyla metin içinde ilişkilendirilmeli, tablo, grafik, şekil ve haritaların boyutu sayfa yazım boyutunu geçmemeli, ve ilgili kısma yerleştirilmelidir. Tablo kaynakları tablonun içine yazılmalıdır. Tablolar dikey olmalıdır.

Tablo ve şekillerin içerisindeki yazılar ise 10 punto ve daha küçük olabilir.

Metin içinde Dipnot ve Kaynak Gösterme: yazar soyadı, eserin yayın tarihi ve sayfa numarası parantez içinde yazılmalıdır (Özey, 2008, s.45).

Çok yazarlı eserlerde (Özey, R., vd. 2007;45) şeklinde olmalıdır. Kesinlikle, dipnot şeklinde olmamalıdır.

Kaynaklar Bölümünde;

Kitaplar: Özey, R., (2008), Siyasi Coğrafya, Aktif Yayınları, İstanbul.

Makaleler: Özey, R., (2007), “Bozdoğan’ın Ekonomik Coğrafyası” Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 16, s.1-42, İstanbul.

Metin içinde kullanılmamış kaynaklar kaynakçada yer almamalıdır. Metin içinde yer almayan bibliyografya kaynaklar içinde yer almamalıdır.

İnternetten alınan bilgiler:

İnternet adresi, eserin ve yazarının adı, internette yayınlanma tarihi;

(http://www. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi 1 Ocak 2008.)

Kaynakça bölümünde en sonda verilmelidir.

Çeviri makalelerde tercümenin yapıldığı esere ait bilgiler tam olarak (yazarının adı, soyadı, yayının tarihi, yayının adı, cildi, sayısı, sayfası vb.) verilmelidir. Çevirinin yayıncı izni alınması, telif koruması kapsamında çıkmış olması gereklidir.

MAKALE GÖNDERME:

 

Son Güncelleme: Salı, 12 Mart 2013 10:59